Aleks-Projekt OÜ
     Aleks-Projekt OÜ

Aleks-Projekt OÜ on asutatud 2003. aasta oktoobris, ettevõtte peamiseks tegevusalaks on katlamajade, gaasivarustuse, surveseadmete paigaldusprojektide koostamine.

Registreering majandustegevuse registris
    Reg.nr TGP000233 - Gaasitööd -> gaasivarustuse projekteerimine
    Reg.nr TST000236 - Surveseadmetööd -> paigaldusprojektid

Juriidilised andmed:
    Aleks-Projekt OÜ
    Reg: 10984670
    Ääsi 8, Tartu
    Tartu 50109
Võru tn 254 Tartu 50115  Aleks-Projekt OÜ  tel 73 33 539, 51 17 139 info@aleksprojekt.ee