Aleks-Projekt OÜ
     Tegevusalad

  • Gaasivarustuse projekteerimine (nii sise- kui välistorustikud)
  • Katlamajade projekteerimine (gaas, õli),  3D joonised
  • Aurukatlamajade projekteerimine

Võru tn 254 Tartu 50115  Aleks-Projekt OÜ  tel 73 33 539, 51 17 139 info@aleksprojekt.ee