Aleks-Projekt OÜ
     Gaasiprojektid

Gaasipaigaldise ehitamiseks tuleb koostada projekt. Gaasipaigaldise projekti koostamise aluseks on gaasivõrguettevõtte poolt väljastatud tehnilised lähteandmed vastavalt Kliendi ja võrguettevõtte vahelisele kokkuleppele (lepingule). Reeglina ehitab ja projekteerib võrguettevõte gaasitorustiku kuni liitumispunktini ka välja. Liitumispunktiks on tavaliselt kinnistu piiri vahetus lähedus.
Võru tn 254 Tartu 50115  Aleks-Projekt OÜ  tel 73 33 539, 51 17 139 info@aleksprojekt.ee