Aleks-Projekt OÜ
     LHK Projektid

Kui tahke kütuse, vedelkütuse või gaaskütuse katlamaja maksimaalne installeeritud kogusoojusvõimsus on vähemalt 300 kW, on nõutav välisõhu saasteluba. Meie aitame Teid saasteloa taotluse koostamisel koos Lubatud heitkoguste projektiga vastavalt Keskkonnaministri määrusega nr. 119 22.sept 2009 kehtestatud nõuetele.


Võru tn 254 Tartu 51013  Aleks-Projekt OÜ  tel 73 33 539, 51 17 139 info@aleksprojekt.ee